Artykuł sponsorowany

Co zgodnie z prawem rozumiane jest jako wynalazek?

Co zgodnie z prawem rozumiane jest jako wynalazek?

Wynalazek to jedno z kluczowych pojęć w dziedzinie prawa własności intelektualnej. W Polsce, jak i na całym świecie, istnieją różne definicje wynalazku, które mają wpływ na ochronę patentową. W niniejszym artykule omówimy cztery aspekty tego zagadnienia, aby lepiej zrozumieć, co zgodnie z prawem rozumiane jest jako wynalazek.

Jakie są kryteria wynalazku?

Pierwszym krokiem w określeniu, co może być uznane za wynalazek, jest zrozumienie kryteriów, które muszą być spełnione. Zgodnie z polskim prawem patentowym, wynalazek musi spełniać trzy podstawowe warunki. Po pierwsze, musi być nowy – nie może być oparty na stanie techniki ani być oczywisty dla osoby znającej się na rzeczy. Po drugie, musi wykazywać się inwencją techniczną – czyli wprowadzać innowacje w stosunku do istniejących rozwiązań. Po trzecie, musi mieć zastosowanie przemysłowe – czyli możliwość wykorzystania go w praktyce gospodarczej.

Należy pamiętać, że nie każde rozwiązanie techniczne może być chronione patentem. Istnieją pewne wyjątki, które są wyłączone z ochrony patentowej. Przykłady takich wyjątków to odkrycia naukowe, metody matematyczne, projekty estetyczne czy też pomysły, które nie mają konkretnej formy technicznej. Ponadto, ochrona patentowa wynalazku w Warszawie, jak i w innych miejscach, może być ograniczona ze względu na interes publiczny, np. jeśli wynalazek jest szkodliwy dla zdrowia lub środowiska.

Jakie są rodzaje patentów?

W Polsce istnieją dwa główne rodzaje patentów – patent klasyczny oraz patent użytkowy. Patent klasyczny chroni wynalazki, które spełniają wszystkie trzy wymienione wcześniej kryteria (nowość, inwencja techniczna i zastosowanie przemysłowe). Patent użytkowy natomiast obejmuje wynalazki o niższym stopniu inwencji technicznej, ale nadal spełniające pozostałe warunki. Warto zaznaczyć, że ochrona patentowa wynalazku jest ograniczona czasowo – w przypadku patentu klasycznego wynosi ona 20 lat, a w przypadku patentu użytkowego 10 lat.